Profil

Tvoříme od roku 1998. V roce 2000 byla založena firma Interiéry Brinkman, která se zabývá realizacemi a dodávkami interiérů. Souběžně s touto interiérovou činností jsme se věnovali i projektovým pracím při návrzích staveb. V roce 2010 proto vznikla společnost Ateliér Brinkman s.r.o., která se plně zabývá komplexní projektovou a návrhovou činností.

Základní tým, který se skládá ze zkušených profesionálů z oblastí architektury a stavebního inženýrství, úzce spolupracuje s dalšími prověřenými spolupracovníky z oborů statiky, technického zařízení budov, osvětlení, akustiky, krajinářské tvorby, designu a grafiky. Návrhy i projektovou dokumentaci zpracováváme digitálně za pomoci projekčního softwaru. Prostorové vazby řešení tak máme možnost ověřovat na virtuálním 3D modelu, včetně vizualizací vzhledu stavby a interiérového prostoru.

Filosofie

Navrhujeme domy a interiéry pro konkrétního uživatele a konkrétní místo. Před zahájením návrhových prací probíhají schůzky s klientem, kde je věnován dostatek času celkovému konceptu. Ten je založen na přáních, potřebách a pocitech budoucích obyvatel. Současně i vnímáme okolní prostor řešeného místa.

Domy řešíme po stránce estetické ale i po stránce technické. Architektura má být nejenom elegantní, ale i funkční a v čase provozně udržitelná. Dbáme proto na důsledné řešení technických detailů a správnou volbu technologií pro docílení kompaktního a sladěného celku. Rovnocenný podíl při návrzích věnujeme také interiéru. Nejen po stránce dispozičních vazeb, ale i po stránce designové a propojenosti s celou stavbou. Interiér tak utváří nezaměnitelnou součást celku.

V každém domě a interiéru se snažíme odrazit osobnost a jedinečnost budoucích obyvatel. Komunikace s klientem je pro nás velice důležitá, protože věříme, že jen tak může být docílen nejlepší výsledek. Jsme si vědomi nemalé odpovědnosti za klientovo očekávání a finanční zdroje vložené do stavby.

Každý nový projekt je pro nás výzvou.
Baví nás to!